11/27/2011

TAJUK BUKU : KEADILAN HUKUMAN SEBAT MENURUT ISLAM
PENDAHULUAN

Buku ini dipilih untuk dijadikan “book review” kerana ianya ini amat menarik dan sesuai di baca oleh semua lapisan masyarakat tidak kira yang mempunyai latarbelakang undang-undang mahupun golongan awam. Buku ini mempunyai informasi yang tepat dan jelas mengenai proses keadilan yang dilaksanakan melalui hukuman sebat menurut Islam. Maka pandangan serong terhadap hukuman sebat Islam dapat diperbetulkan dan diterima tanpa perlu rasa sangsi.

Seterusnya bagi mengupas segala kandungan dan maklumat berkenaan tajuk “KEADILAN HUKUMAN SEBAT MENURUT ISLAM” ini, pengarang buku ini telah membahagikannya kepada 4 bab besar. Di mana bab-bab yang terkandung di dalamnya adalah Falsafah Hukuman Menurut Islam [Bab 1], Hukuman Sebat Menurut Islam [Bab 2], Hukuman Sebat Di Penjara Malaysia [Bab 3] dan Keadilan Hukuman Sebat Dan Kesannya Dalam Membanteras Jenayah [Bab 4].

Penulis buku ini ialah Ustaz Hamidi bin Abdul Ghani. Beliau adalah Pensyarah dan Ketua Jabatan Al-Syariah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Puri, Kelantan Darul Naim. Dari sudut latarbelakang, beliau telah mendapat pendidikan di peringkat Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Islam Madinah kemudian meneruskan pengajian di peringkat sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi dan Diploma Undang-undang & Pentadbiran Kehakiman Islam (DAIJ) di Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Gombak, Selangor. Ustaz Hamidi juga pernah berpengalaman menjadi pensyarah, tutor dan pembentang di dalam seminar-seminar serta ketua editor kepada majalah Risalah al-Syariah. Selain itu, beliau juga merupakan pengamal undang-undang syariah yang sedang menjalankan amalannya di negeri Kelantan.

Sebagai kata-kata awal, buku ini mampu memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pembaca mengenai perlaksanaan hukuman sebat Islam yang sebetulnya disamping memberi perbezaan yang berlaku di antara sebatan bukan Islam yang dipraktik di penjara Malaysia hari ini. Diharapkan semoga ulasan buku ini mampu mengubah pemikiran dan pendirian setiap pembaca khususnya tentang perlaksanaan hukuman sebat yang mana diketahui ia adalah sebahagian daripada hukuman hudud. Ameen

BAB SATU : FALSAFAH HUKUMAN MENURUT ISLAM

Hukuman dari segi bahasa : balasan (uqubah). Dari segi perundangan pula ialah tidak didapati secara jelas dan terperinci kerana para pengarang lebih gemar membincangkannya di bawah tajuk kecil dan berasingan sebagai contoh hudu, qisas dan sebagainya.

Abd al-Qadir Awdah : Hukuman dengan pembalasan yang ditentukan bagi kepentingan umum atas perlanggaran perintah syarak.

Muhammad Abd al-Mun’im : Pembalasan yang adil yang diadakan untuk kepentingan individu dan masyarakat apabila melakukan jenayah.

Muhamad Abu Zahrah : Kesakitan yang dikenakan ke atas penjenayah sebagai satu cegahan kepadanya.

Penulis Lain : Balasan yang diletakkan oleh Shar’ie untuk mencegah perlakuan yang ditegah oleh Allah swt meninggalkan apa yang diperintahNYA.

KESIMPULAN :

Hukuman ialah satu balasan yang adil yang ditetapkan untuk kepentingan individu dan masyarakt dan dikenakan ke atas penjenayah yang melakukan tegahan Allah swt dan meninggalkan perintahNYA.

HUKUMAN :

i) Kesakitan

ii) Fizikal

iii) Mental

iv) Kewangan

Semua ini adalah bertujuan untuk mencegah dan memberi pengajaran kepada individu dan masyarakat.

Falsafah Hukuman Dalam Islam

Falsafah ini adalah bertujuan :

i. Melindungi kepentingan masyarakat dan memperbaiki diri pesalah.

ii. Pembalasan ke atas perbuatan jahat dan mencegah mengulanginya.

iii. Penghapus dosa dan terselamat dari azab di akhirat.

iv. Satu ibadat untuk menuntut keredhaan Allah swt.

Menjaga Dan Kepentingan Awam

Tersebut sebagai “maqasid syari’ah” :

i) Memelihara agama

ii) Memelihara akal

iii) Memelihara keturunan

iv) Memelihara harta

v) Memelihara nyawa

Pembalasan

i) Bunuh

ii) Rejam / salib

iii) Potong tangan dan kaki secara bersilang

iv) Dibuang negeri

v) Potong tangan

vi) Hukuman balas seperti bunuh dibunuh balik dan sebagainya

Pencegahan

Ibn Humam telah menyebut tentang pencegahan yang berbunyi : Hukuman menjadi pencegahan sebelum melakukan jenayah dan menjadi penghalang selepas melakukannya iaitu dengan mengetahui pelaksanaan hukuman itu mencegah (masyarakat) dari melakukan jenayah, dan bila dikenakan hukuman selepas dilakukan jenayah, dapat menghalang penjenayah dari mengulang jenayah berkenaan. Terdapat dua jenis pencegahan iaitu :

i) Pencegahan khas

Siksaan dari Allah swt [al-Zukhruf 43 : 48]

ii) Pencegahan umum

Disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman [al-Nur 24 : 2]

Antara caranya ialah rakaman dan secara langsung dsb.

Ibnu Arabi : Sesungguhnya hudud mencegah penjenayah dan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaanya serta akan menjadi pengajaran bagi generasi akan datang kerana ceritanya menjadi perbualan masyarakat.

Al-Qarafi : Hukuman dikuatkuasakan untuk menolak kerosakan-kerosakan yang dijangkakan, kebanyakkan hukuman itu dikenakan terhadap para penderhaka (penjenayah) bagi menghalang mereka sendiri daripada mengulang perbuatan jenayah dan juga sebagai penghalang orang yang datang selepas mereka dari melakukan perbuatan berkenaan.

Pemulihan Dan Pendidikan

Al-Mawardi dan al-Farra telah berkata : Hukuman hudud dan takzir adalah bertujuan untuk pendidiakn, pemulihan dan pencegahan. Pendapat ini turut disokong dan dipersetujui Ibn Farhun mengenai pengertian takzir.

Di dalam kitab [Siyasah al-Shari’iyyah] yang dikarang oleh Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn Abd Halim telah menyebut : Sekiranya seseorang itu melaksanakan hukuman jenayah dengan niat untuk memuaskan hatinya sendiri atau untuk membalas dendam maka dia dikira berdosa kerana bertentangan dengan tujuan pemulihan dan pendidikan.

Langkah-langkah yang dilakukan bagi membuktikan bahawa undang-undang Islam sebagai Pemulihan dan Pendidikan :

i) Taubat nasuha boleh mengugurkan tuntutan hudud yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Ulama juga telah mengemukakan pandangan yang sama.

ii) Memberi kemaafan amat digalakkan oleh Syarak sebelum kes di bawa ke muka pengadilan. Seperti kes qisas dan takzir. Rasulullah saw bersabda “Berilah maaf dalam kes hudud sesama kamu sebelum sampai kepadaku, apabila telah sampai kepadaku dan disabitkan maka aku menjalankan hudud” diriwayatkan oleh Abu Daud.

iii) Penarikkan balik pengakuan seseorang jenayah menghalangnya dari dikenakan hukuman.

iv) Setiap hukuman hendaklah dibuktikan dengan saksi kepada kejadian tetapi Islam turut menghalang dari melakukan intipan dan mencari kesalahan orang.

v) Cuaca, keadaan dan kesihatan penjenayah haruslah dipastikan di dalam keadaan baik ketika melaksanakan hukuman.

Memuaskan Hati Pihak Mangsa

Hukuman atau balasan yang dilaksanakan hendaklah dapat memuaskan hati pihak mangsa dan keluarga agar tindakan membalas dendam tidak akan berlaku. Seterusnya hukuman itu dapat memberi kedamaian dan kehidupan yang bahagia kepada mangsa, keluarga mangsa, keluarga penjenayah dan masyarakat am.

Menghapus Dosa

Telah disebut di dalam undang-undang jenayah Islam, bahawa hukuman yang diterima setiap pesalah dapat menghapus dosa mereka di akhirat kelak. Justeru itu, pesalah akan membuat pengakuan secara sukarela kerana mengharap dosa mereka dapat dihapuskan di akhirat kelak. Antara yang membuat pengakuan ialah maiz dan perempuan al-Ghamidiah kerika di zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw juga telah bersabda :

“Berjanjilah kamu dengan aku untuk tidak melakukan kepada Allah, tidak mencuri dan tidak berzina. Sesiapa yang menepati janjinya, maka padanya terserah kepada Allah. Dan sesiapa yang melakukan salah satu dari perkara-perkara di atas lalu dihukum di dunia, maka itu adalah sebagai penghapus dan pembersih dosanya.” Diriwayatkan oleh Ubadah bin al-Samit. Juga diriwayatkan oleh al-Shaikhan.

Memberi Rahmat

Perlaksanaan hukuman hudud atau hukuman secara Islam ini di sesebuah tempat, negeri dan negara akan beroleh rahmat daripada Allah swt. Bahkan pesalah, mangsa dan masyarakt setempat akan turut mendapat keberkatan daripada Allah swt dan mengelak semua umat dari melakukan kejahatan dikalangan mereka. Seterusnya keamanan, kedamaian dan kemakmuran akan dirasai dan dikecapi bersama. Firman Allah swt di dalam al-Quran bermaksud :

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah di langit dan bumi tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Sabda Rasulullah saw bermaksud : “Melaksanakan sesuatu hukum hudud di bumi adalah lebih baik dari hujan empat puluh malam”.

KESIMPULAN

· Hukuman hudud dapat diibaratkan seperti ayah mendidik dan mengajar anak atau seorang doktor merawat pesakitnya.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini