11/30/2011

PROSES TUNTUTAN HADHANAH DAN NAFKAH ANAK [BAH. I]


Selepas berlaku perceraian di antara suami dan isteri atau ibu dan bapa, maka salah satu pihak boleh atau kedua-dua pihak boleh secara persetujuan bersama membuat tuntutan mengenai hadhanah dan nafkah anak di mahkamah. Tuntutan hadhanah hendaklah difailkan di mahkamah tinggi syariah manakala nafkah anak pula di mahkamah rendah di mana tempat pihak pemohon itu berada.


Proses bagi kedua-dua tuntutan ini biasanya difailkan dengan menggunakan khidmat peguam samada dari firma guaman swasta atau guaman kerajaan. Ini kerana terdapat beberapa perkara dan prosiding kes yang mana golongan awam tidak mampu mengendalikannya di mahkamah kelak. Berikut adalah salinan dokumen yang diperlukan bagi tujuan tersebut :

i) Kad pengenalan pemohon / Pengesahan Qariah

ii) Surat Akuan Perceraian / Perintah Perceraian

iii) Sijil Kelahiran Anak / Mykid

iv) Surat Pengesahan Sekolah / Tuisyen / Kelas Agama

v) Resit Bayaran Persekolahan / Tuisyen / Kelas Agama [Bulanan / Tahunan]

vi) Resit Bayaran Perjalanan / Tambang / Tiket Ke Sekolah [Bas / Van]

vii) Surat Caruman Insuran Kanak [Jika ada]

viii) Laporan Kesihatan / Perubatan Anak

ix) Laporan Polis Berhubung Isu Anak [Jika ada]

x) Lain-lain Dokumen Berkaitan Anak


Bagi tuntutan nafkah anak, mahkamah akan memutuskan sesuatu jumlah berdasarkan keperluan wajib dan asas bagi seseorang anak disamping mengimbanginya dengan kemampuan bapa. Mahkamah boleh untuk mengurangkan dan memerintahkan satu jumlah yang berbeza dengan tuntutan yang dibuat oleh anak atau orang yang menjaga anak tersebut apabila mahkamah berpuashati bahawa jumlah itu tidak berasas dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Namun sebaliknya, mahkamah juga boleh memerintahkan bapa untuk membayar satu jumlah seperti yang dituntut oleh ibu [pemohon] setelah mendapati jumlah itu relevan dan rasional.


Seterusnya berkenaan tuntutan hadhanah pula, mahkamah akan memutuskan tuntutan itu berdasarkan kebajikan anak bukan berdasarkan kebebasan, kekayaan, persamaan jantina dan kemewahan. Bahkan mahkamah juga tidak terikat secara mutlak dengan pilihan seseorang anak itu walaupun anak itu boleh membuat pilihan. Ini jelas menunjukkan bahawa kebajikan anak itu adalah lebih penting dari aspek-aspek lain. Kebajikan anak itu biasanya mencangkupi hal-hal berkaitan kasih sayang, pendidikan, kesihatan, pengaruh ikutan dan keselamatan.


Kedudukan ibu adalah paling utama dalam mendapatkan hak penjagaan anak berbanding bapa. Kenyataan ini juga telah disebut di dalam enakmen undang-undang keluarga islam setiap negeri. Bapa merupakan orang ketiga di dalam kedudukan tersebut selepas ibu dan ibu kepada ibu yakni atok sebelah ibu kepada anak itu. Selain itu, ibu juga mempunyai naluri dan perasaan kasih sayang yang kuat berbanding seorang bapa. Contoh yang dapat dikaitkan adalah di mana seorang anak yang baru dilahirkan boleh membesar dengan baik apabila berada bersama ibu berbanding bapa. Bahkan usia ketika itu, anak itu memerlukan susu ibu dan sudah tentu bapa tidak mampu menunaikanya dengan baik. Maka naluri keibuan adalah sangat penting di dalam diri seseorang kanak-kanak diusia 12 tahun pertama.


Walaupun begitu, terdapat beberapa keadaan seseorang ibu boleh terhalang dan gugur haknya dalam menjaga anak. Keadaan itu berlaku apabila mahkamah mendapati ibu telah melakukan perbuatan fahisyah atau maksiat secara terbuka dan boleh mendatangkan kemudharatan serta mempengaruhi anak. Kemudian, seseorang ibu yang berkahwin lain juga boleh menghalang hak daripada menjaga anak perempuannya bersama suami terdahulu kerana faktor perhubungan anak tersebut dengan bapa tiri / suami baru ibu. Faktor seterusnya, apabila ibu itu telah keluar dari agama / murtad [na’uzubillah]. Selain dari faktor murtad, mahkamah masih boleh mempertimbangkan pemohonan seorang ibu untuk mendapatkan hak penjagaan anak sekalipun ibu itu berkahwin lain dan didapati pernah melakukan fahisyah.

Bersambung...............

BACA SELANJUTNYA... - PROSES TUNTUTAN HADHANAH DAN NAFKAH ANAK [BAH. I]
Baca selanjutnya.. - PROSES TUNTUTAN HADHANAH DAN NAFKAH ANAK [BAH. I]

BAB EMPAT : KEADILAN HUKUMAN SEBAT DAN KESANNYA DALAM MEMBANTERAS JENAYAHKeadilan Hukuman Sebat Menurut Islam

Beberapa keadilan dapat dilihat di antara hukuman sebat Islam dengan hukuman sebat yang dipraktikkan di Malaysia. Antara keadilannya adalah :

a) Alatan sebatan Islam lebih fleksibel dan tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Ianya hanyalah sederhana sahaja. Manakala di Malaysia pula rotan yang digunakan adalah keras dan bersifat rigid.

b) Sebatan Islam lebih bertujuan untuk memberi pengajaran dan penghalang perbuatan jenayah dari berleluasa sebaliknya di Malaysia tampak untuk mencederakan dan membinasakan pesalah.

c) Ciri sebatan Islam bersifat sederhana manakala sebatan di Malaysia boleh mengoyak kulit punggung pesalah.

d) Tempat sebatan Islam adalah keseluruhan tubuh badan kecuali tempat yang dilarang manakala di Malaysia dilakukan di bahagian punggung yang memberi kesan luka dan berlumuran darah.

e) Hukuman sebatan Islam lebih bersifat mendidik manakala di Malaysia sebatan yang dilakukan mengakibatkan kecederaan dan luka.

f) Di dalam Islam hukuman sebat tiada pengecualian manakala Undang-undang Jenayah Malaysia mempunyai pengecualian untuk beberapa golongan tertentu.

g) Hukuman sebat Islam masih melindungi maruah pesalah, maka sebab itu pesalah masih diberikan hak untuk menutup aurat. Berbanding dengan perlaksanaan di Malaysia, di mana mereka hanya memakai cawat sahaja.

h) Pelaksanaan hukuman sebat Islam dilakukan di hadapan khalayak ramai dengan tujuan untuk memberi mesej kepada orang ramai tentang kesalahan dan akibat yang dilakukan. Dengan cara ini keberkesanan dapat dirasai secara fizikal dan spiritual. Berbeza pula dengan amalan di Malaysia yang mana dilakukan secara tertutup dan hanya menitikberatkan dalam aspek fizikal dan berbentuk kekerasan serta kekejaman.

Kesan Perlaksanaan Hukuman Sebat Dalam Membanteras Jenayah

Terdapat dua aspek implikasinya iaitu :

1) Hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan jenayah

Di dalam Islam, hukuman dibahagikan samada kesalahan besar atau kecil. Kesalahan besar terdiri daripada kesalahan hudud yang mana membawa hukuman seperti potong tangan, sebatan, rejam dan sebagainya. Manakala kesalahan kecil pula seperti takzir atau yang tidak ditentukan dan ditetapkan bilangannya.

Manakala Undang-undang Jenayah Malaysia pula tidak membezakan antara besar atau bahaya dengan kesalahan kecil atau ringan. Kebanyakan hukuman yang dikenakan adalah penjara.

2) Cara pelaksanaan hukuman

Hukuman Islam dilaksanakan di hadapan khalayak ramai dan terbuka serta mampu dilihat oleh orang ramai. Keadaan ini mampu menakutkan dan mengerunkan orang ramai dari melakukan kesalahan-kesalahan sebegitu. Selain itu, pelaksanaan ini juga memberi kesan secara dalaman atau rohani kepada orang ramai dari berazam untuk melakukannya.

Pelaksanaan di Malaysia dilakukan di penjara dan secara tertutup dengan hanya dihadiri beberapa pegawai atasan sahaja. Orang ramai hanya mengetahui tentang hukuman itu melalui bacaan di dalam akhbar, keputusan yang di baca oleh hakim dan berita-berita yang disampaikan melalui media massa sahaja. Mereka tidak dapat lihat dengan mata sendiri pelaksanaan hukuman itu diadakan.

Saranan Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Jenayah Islam

Cadangan penulis :

i. Memansuhkan perkara 4 (1) Perlembagaan Persekutuan yang mana menyebut bahawa Perlembagaan Persekutuan merupakan Undang-undang Utama negara dengan diganti dengan Undang-undang Islam sebagai Undang-Undang di Malaysia.

ii. Akta Mahkamah Syariah mesti dipinda dengan memperluaskan bidang tugasnya yang mana boleh diimplimentasikan hukuman seperti rejam, sebatan, potong tangan dan sebagainya.

iii. Meminda Akta Penjara, Peraturan Penjara dan Kanun Prosedur Jenayah yang mana setiap hukuman yang dijalankan hendaklah dilakukan dikhalayak ramai seperti di bandar, stadium dan sebagainya. Selain itu, pindaan juga dibuat dari sudut pakaian pesalah ketika hukuman itu dijalankan kepadanya.

iv. Media massa hendaklah memainkan peranan penting dengan mempromosikan acara pelaksanaan hukuman dan seterusnya menyiarkan berita itu untuk tontonan ramai.

v. Memberi kefahaman yang menyeluruh dan sempurna kepada ahli-ahli politik yang mengubal undang, pengamal undang-undang, pensyarah undang-undang, hakim-hakim, pegawai undang-undang kerajaan dan masyarakat umum.

vi. Membuat reformasi terhadap pendidikan negara dengan mewujudkan sistem pendidikan yang bersepadu antara Undang-undang Jenayah Malaysia dan Undang-undang Islam kepada pelajar sebagai satu langkah awal agar golongan ini mengetahui tentang keadilannya menjalankan undang-undang Islam.

vii. Menerapkan konsep “tabshir” dan “Inzar” dalam jiwa setiap masyarakt. Seterusnya juga ditanamkan konsep “amar makruf nahi mungkar”.

KESIMPULAN

· Hukuman sebat Islam amat berbeza sama sekali dengan sebatan yang diamalkan di Malaysia.

· Kesan hukuman sebatan Islam mampu memberi pengajaran kepada penjenayah berbanding hukuman sebatan yang dijalankan di Malaysia.

· Undang-undang Islam adalah satu peruntukkan undang-undang paling sesuai, sempurna dan menyeluruh berbanding undang-undang ciptaan manusia.

BACA SELANJUTNYA... - BAB EMPAT : KEADILAN HUKUMAN SEBAT DAN KESANNYA DALAM MEMBANTERAS JENAYAH
Baca selanjutnya.. - BAB EMPAT : KEADILAN HUKUMAN SEBAT DAN KESANNYA DALAM MEMBANTERAS JENAYAH

BAB TIGA : HUKUMAN SEBAT DI PENJARA MALAYSIAJenis Kesalahan Yang Dikenakan Sebat

Jenis-jenisnya ialah :

a) Kanun Kesiksaan

b) Akta Dadah Merbahaya 1952

c) Akta Senjata Api (Hukuman Lebih Berat) 1971 (Akta 37)

d) Akta Senjata Api 1960

e) Akta Pencolekan 1961

f) Akta Membaharui Undang-undang (Penghapusan Samsu Gelap) 1976 (Akta 65)

Cara Perlaksanaan Hukuman Sebat

Terdapat beberapa kriterianya iaitu :

1) Bilangan Sebatan

a) Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Sesyen – Sehingga 24 rotan

b) Majistret Kelas Pertama – 12 kali sebatan

2) Alat Sebatan

Kanun Prosedur Jenayah Seksyen 288 (iii) : bahawa rotan yang digunakan untuk menyebat tidak boleh lebih daripada diameter setangah inci dan panjangnya lebih kurang satu depa.

Rotan yang digunakan hendaklah direndam dalam air selama satu malam supaya ianya tidak pecah apabila rotan itu kena punggung penjenayah.

3) Ciri Sebatan dan Tukang Sebat

Tukang sebat adalah seorang yang dilatih dan berkemahiran melakukannya. Kebiasaanya penyebat adalah seorang yang berbadan besar, tegap dan mempunyai gred yang tinggi dalam seni mempertahankan diri. Selain itu penyebat itu hendaklah melakukan sebatan berdasarkan kekuatan badannya dan bukan semata-mata kekuatan tangan.

Kesannya, pesalah itu boleh cedera sehingga kulitnya terngangga dan selepas tiga kali sebatan punggungnya itu akan berlumuran darah. Semua sebatan boleh dilakukan serentak dan berturut-turit selepas tiap-tiap setengah minit.

4) Bahagian Badan Di Sebat, Kedudukan Dan Keadaan Pakaian Pesalah

a) Disebat dibahagian punggung

b) Ditelanjang kecuali bahagian kemaluan ditutup dengan kain

c) Kaki dan tangannya diikat pada abah-abah kayu

d) Bahagian punggung diikat dengan tali pinggang

e) Dilapik dengan bantal setebal 6inci pada kawasan punggung yang didedah untuk tujuan sebatan

5) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hendaklah dilaksanakan selepas tempoh 7 hari. Sekiranya ia dihukum penjara 14 hari, maka hendaklah tamat tempoh tersebut baru dilaksanakan hukuman sebat. Begitu juga, sekiranya rayuan dilakukan, maka hendaklah selesai rayuan itu dan diperintahkan oleh mahkamah. Tempat untuk dilaksanakan hukuman itu adalah tempat yang ditetapkan oleh majistret. Hukuman biasanya dilakukan di waktu pagi dan tempat hukuman pula di kawasan lapang dan di luar sel serta tidak dapat dilihat oleh banduan lain.

6) Golongan Yang Dikecualikan Sebatan

Kanun Prosedur Jenayah Seksyen 289 menyebut :

a) Perempuan

b) Lelaki yang dijatuhkan hukuman mati

c) Lelaki yang diisytiharkan berumur 50 tahun.

7) Golongan Yang Dikehendaki Hadir

Antara golongan tersebut ialah :

a) Penguasa penjara

b) Pegawai Perubatan

c) Pegawai Penyebat

d) Pembantu Pegawai Penyebat

e) Pegawai Rekod

f) Lain-lain pegawai yang diarahkan

8) Penangguhan Dan Ganti Hukuman Sebat

Antara sebab penangguhan ialah :

a) Pegawai Perubatan tidak dapat hadir bagi mengesahkan kesihatan pesalah

b) Apabila disahkan tidak sihat, maka ditangguhkan sehingga pesalah itu di dalam keadaan baik

c) Apabila setelah menerima sebatan pesalah itu disahkan mengalami kesihatan, maka ditangguhkan juga dan selepas itu disambung baki bilangan sebatan

d) Apabila disahkan bahawa pesalah tidak boleh menerima sebatan, maka mahkamah hendaklah menggantikannya dengan hukuman penjara yang tidak melebihi 12 bulan.

Contoh Pelaksanaan Hukuman Rotan Di Malaysia

Antaranya ialah :

a) Mula pada jam 8.00pagi

b) Dikurung di sesuatu tempat untuk menunggu giliran mereka

c) Di bawa keluar satu persatu

d) Diperiksa oleh doktor. Setelah disahkan doktor, penguasa penjara akan membacakan hukuman

e) Pesalah diikat pada abah-abah. Hukuman akan dilaksanakan

f) Ketika pelaksanaan, seorang pegawai penjara (ASP atau DSP) akan mengira bilangan sebatan dan diawasi oleh seorang doktor

g) Sekiranya pukulan tersasar, ia tetap dikira

h) Sebatan boleh dihentikan apabila pesalah itu pengsan dan kemudian dirawat oleh doktor.

i) Setelah selesai, doktor akan mengarahkan pembantunya memberi ubat kepada pesalah atau dihantar ke hospital sekiranya perlu.

KESIMPULAN

· Hukuman sebat dikenakan bagi beberapa kesalahan yang telah ditetapkan dan tidak boleh sewenang-wenangnya dilakukan hukuman itu.Hukuman sebat di Malaysia tidak sama seperti hukuman sebat secara Islam.

· Pelaksaanaan hukuman sebat di Malaysia lebih bertujuan memberi kesakitan kepada pesalah berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri perlaksaanaanya. Namun pesalah tertentu masih diberi keringanan dan kesihatan pesalah juga menentukan bagi sebatan mereka.BACA SELANJUTNYA... - BAB TIGA : HUKUMAN SEBAT DI PENJARA MALAYSIA
Baca selanjutnya.. - BAB TIGA : HUKUMAN SEBAT DI PENJARA MALAYSIA

11/27/2011

BAB DUA : HUKUMAN SEBAT MENURUT ISLAMJenis Kesalahan Yang Dikenakan Sebat

Terbahagi kepada dua bahagian iaitu :

1) Kesalahan hudud ia terbahagi kepada dua iaitu :

a) Zina orang belum berkahwin [Surah al-Nur 24 : 2]

b) Penuduh zina (Qazaf) [Surah al-Nur 24 : 4]

c) Meminum arak [Sabda Nabi yang bermaksud : Bahawasanya Ali r.a telah menyebat al-Walid bin Uqbah kerana kesalahan meminum arak sebanyak empat puluh kali dan kemudian beliau berkata : Nabi saw dan Abu Bakar telah menyebat sebanyak 40 kali, Umar telah menyebat sebanyak 80 kali. Semuanya adalah sunnah, tetapi yang ini (40 kali) lebih aku sukai”.

2) Kesalahan takzir [Penentuan bagi kesalah-kesalahan takzir adalah setiap perbuatan maksiat samada meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram yang tidak ada hukuman yang ditetapkan atau tiada kaffarah, atau perbuatan-perbuatan berkenaan ada hukuman yang ditetapkan tetapi tidak boleh dijalankan kerana tidak cukup syarat pelaksanaannya.] Disebut di dalam kitab Muhadarat Fi al-Fiqh al-Jinai al-Islami karangan Muhammad Bahjat Utaibah.

Firman Allah swt bermaksud : “Dan perempuan-perempuan yang kamu kuatir akan durhaka, berilah kepadanya pengajaran yang baik, dan hukumlah dengan memisahkan tempat tidurnya dan kamu pukul (sebat) mereka.[al-Nisa 4 : 34]

Hadis Abu Burdah bahawa dia pernah mendengar rasulullah saw bersabda : Tidak boleh merotan seseorang lebih dari sepuluh kali sebatan kecuali pada kesalahan melibatkan hudud Allah sahaja.

Cara Pelaksanaan Hukuman Hudud

1) Perintah Dan Kebenaran Hakim

Setiap hukuman dan sebatan yang hendak dilaksanakan mestilah mendapat kebenaran dan perintah daripada Hakim/Imam. Rasulullah saw telah bersabda bermaksud : Empat perkara yang diserahkan kepada pemerintah iaitu mendirikan sembahyang Jumaat, mengutip pelbagai zakat, melaksanakan hukuman hudud dan qisas.

2) Kadar Bilangan Sebatan

Syarat-syaratnya ialah :

a) 100 atau 80 kali sebatan kesalahan qazaf.

b) 40 atau 80 kali sebatan kesalahan minum arak

c) Kesalahan-kesalahan takzir bergantung kepada perintah hakim/imam.

d) Kesalahan-kesalahan hudud yang tidak dapat dijalankan kerana kelemahan dari sudut pembuktian.

3) Kedudukan Dan Keadaan Pesalah

Syarat-syaratnya ialah :

a) Pesalah lelaki disebat secara berdiri

b) Pesalah perempuan disebat secara duduk

c) Bukan pada tempat-tempat merbahaya

d) Tidak boleh diikat tangan pesalah

e) Tidak boleh dibaringkan pesalah ke tanah

Kata-kata Sayidina Ali : Pukullah (sebatlah) dan berikan setiap anggota haknya dan awasi dari muka dan kemaluan.

4) Keadaan Pakaian Pesalah

Dibenarkan untuk memakaikan pakaian tetapi pakaian itu hendaklah nipis dan tidak tebal yang boleh menghalang rasa kesakitan. Bahkan Allah swt menyuruh melakukan sebatan dan bukan menyuruh menanggalkan pakaian dan sekiranya melakukan sebatan pada pakaian beerti melaksanakan sebatan.

Kata-kata Ibn Mas’ud : Dikalangan umat islam tidak ada perbuatan menanggalkan pakaian pesalah, membaringkannya, mengikta leher dan membelenggukan leher.

5) Ciri-ciri Alat Yang Digunakan

Syarat-syarat ialah :

a) Menggunakan cemeti bagi kesemua kesalahan hudud kecuali kesalahan minum arak. Walaubagaimanapun, kesalahan minum arak juga boleh digunakan cemeti. Tetapi kebiasaanya kesalahan ini disebat dengan menggunakan hujung-hujung kain, sepatu dan pelepah tamar.

b) Saiz alat sebatan itu hendaklah sederhana dan tidak terlalu lama atau baru.

c) Bukan tali yang kering kerana ia boleh melukakan dan mencederakan.

d) Hujung alat itu tidak disimpulkan atau diikat dengan bijian kecil

e) Cemeti yang digunakan mesti seutas sahaja dan tidak pecah. Sekiranya pecah, maka dia dikira bilangan sebatan berdasarkan bilangan pecahan.

Daripada Zaid bin Aslam : Bahawa seorang lelaki telah mengaku berzina pada zaman Rasulullah saw, maka Rasulullah saw meminta agar cemeti di bawa kepadanya, lalu di bawa cemeti lama yang telah hancur. Rasulullah saw telah menolak penggunaan cemeti tersebut dengan meminta cemeti lain yang lebih baru. Kemudian di bawa pula cemeti yang terlalu baru yang belum dibuang lebihannya. Rasulullah saw telah menolak penggunaan cemeti yang seperti itu dengan mengarahkan suapaya di bawa cemeti yang tidak terlalu baru atau lama, kemudian di bawa kepadanya cemeti yang seperti itu lalu Rasulullah saw memerintahkan supaya pesalah itu disebat. Diriwayatkan oleh Malik ibn Anas.

6) Cara Menyebat Pesalah

Cara-carnya ialah :

a) Sederhana, tidak terlalu kuat hingga mencederakan.

b) Mengangkat dengan segera setelah cemeti terkena badan pesalah.

c) Tidak mengangkat terlalu tinggi sehingga terdedah ketiakknya

7) Kelayakan Tukang Sebat

Syarat-syaratnya :

a) Dilakukan oleh seorang lelaki

b) Seorang yang pakar yang mengenali seluk beluk sebatan

c) Lelaki yang sederhana kudratnya bukan seorang yang kuat dan lemah.

8) Bahagian Badan Yang Disebat

Syarat-syaratnya ialah :

a) Tidak boleh disebat pada tempat yang sama

b) Dilakukan pada tempat yang banyak daging seperti pinggul dan paha.

c) Dikecualikan pada tempat yang membawa merbahaya iaitu muka, kepala, dada, perut, anggota kemaluan.

9) Faktor-faktor Penangguhan Sebatan

Sebab-sebab berlaku penangguhan ialah :

a) Kehamilan (sehinggakan melahirkan anak dan tamat tempoh nifasnya)

b) Sakit dengan harapan sembuh

c) Cuaca

Kesemua penangguhan bertujuan untuk mengelak kebinasaan atau kematian pesalah yang disebat. Ini kerana sebatan yang dikenakan bukanlah untuk membinasakan penjenayah tetapi bertujuan bagi memberi pengajaran kepada pesalah tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan itu.

Sayyida Ali berkhutbah dan berkata : Wahai manusia, laksanakan hukuman hudud ke atas hamba sahaya kamu sama ada yang kuhsan atau yang tidak muhson kerana seorang hamba perempuan Rasulullah saw telah berzina, beliau memerintahkan aku merotannya. Apabila aku ingin merotannya, aku dapatnya baru kedatangan nifas, aku takut akan membunuhnya jika aku merotannya. Hal tersebut telah aku ceritakan kepada Nabi saw lalu beliau bersabda : Baguslah engkau, tinggalkan dia sehingga darah nifasnya berhenti.

10) Keringanan Dalam Hukuman Sebat

Setelah seseorang pesalah itu disahkan oleh doktor bahawa kesakitannya tidak boleh disembuhkan lagi, maka sebatan ke atas pesalah itu boleh diubah kepada lebih ringan dan tidak membinasakannya. Antara hukuman yang digantikan ialah dikurangkan bilangan sebatan dan alat sebatan.

Said bin Saad bin Ubadah ra meriwayatkan yang bermaksud : Di antara rumah-rumah kami terdapat yang tidak cukup sempurna kejadiaanya lagi daif. Ia tidak dapat menahan dirinya lalu melakukan hubungan seks dengan seorang amah. Saad bin Ubadah telah membawa perkara itu kepada Rasulullah saw, lalu baginda bersabda : Pukullah dia dengan pukulan seratus sebatan.mereka berkata : Wahai Rasulullah saw, dia lebih lemah dari yang demikian. Jika kami pukul dia dengan 100 kali sebatan tentulah dia mati. Rasulullah saw bersabda lagi : Ambillah tandan tamar yang mengandungi 100 tangkai dan pukullah dia dengan satu pukullan sahaja.

11) Sebab Dihentikan Sebatan

Hukuman hudud boleh digugurkan apabila berlaku perkara-perkara tersebut :

a) Pesalah menarik pengakuanya sebelum hukuman dilaksanakan

b) Saksi-saksi mengubah pendirian dan menarik balik kesaksian sebelum dilaksanakan hukuman samada secara beramai-ramai atau sebahagiannya dan bilangan tersebut tidak sampai empat orang.

12) Kehadiran Orang Awam Dan Dipertontonkan

Pelaksanaan hukuman mestilah dilakukan di tempat terbuka dan dihadiri oleh orang awam. Sebagaimana Firman Allah swt yang bermaksud : Dan janganlah hukuman keduanya (penzina yang akan disebat) itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. [al-Nur 24 :2].

Jumlah bilangan orang yang hadir menyaksikannya pula tidak dinyatakan oleh para ulama. Bahakan para ulama berselisih pandangan mengenai hal ini. Walaubagaimanapun Ulama Tafsir iaitu al-Alusi telah berkata : kehadiran orang awam yang diperlukan bukan terletak pada sedikit atau ramai tetapi kehadiran yang dimaksudkan ialah sejumlah orang yang boleh menghebah dan menimbulkan pencegahan dan ia berbeza mengikut keadaan tempat dan peribadi seseorang.

Kehadiran orang awam sebenarnya adalah untuk :

a) Boleh menimbulkan kegerunan dan pencegahan kepada orang yang menyaksikan dan orang mendengar cerita itu.

b) Menjadi bualan dan bahan cerita kepada generasi akan datang.

c) Orang yang menyaksikannya mendoa rahmat kepada pesalah agar dia dapat bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kaedah Hukuman Sebat Di Malaysia

Alat sebatan di Malaysia bercirikan seperti berikut :

a) Alat sebatan tidak dikira dengan pemegangnya dan hendaklah jenis yang sama

b) Diperbuat daripada rotan dan ranting pokok yang kecil

c) Tiada ruas atau buku

d) Panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 cm.

Peruntukkan yang mesti diikuti apabila melaksankan hukuman sebat :

a) Dipastikan dan disahkan oleh doktor bahawa pesalah itu di dalam keadaan baik sebelum disebat.

b) Ditangguhkan hukuman apabila didapati pesalah itu mengandung sehingga pesalah bersalin atau keguguran.

c) Dilaksanakan di hadapan doktor samada di mahkamah atau tempat ditetapkan

d) Orang yang melaksanakan hukuman hendaklah adil dan matang

e) Orang yang melaksanakan hendaklah menggunakan alat sebatan dengan kekuatan yang sederhana dan tidak mengangkat tangannya melebihi kepala supaya tidak melukakan kulit pesalah

f) Setelah disebat, dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan tiadk menariknya

g) Sebatan boleh dikenakan ke seluruh badan kecuali muka, kepala, perut, dada atau bahagian-bahagian sulit

h) Pesalah hendaklah memakai pakaian mengikut hukum syarak.

i) Lelaki dikenakan sebat dalam keadaan berdiri manakala perempuan pula di dalam keadaan duduk.

j) Penangguhan sebatan akan dilakukan apabila doktor mendapati dan mengesahkan pesalah tidak boleh menerima sebatan lagi. Kemudian apabila disahkan sudah pulih, maka sebatan akan diteruskan semula.

Kebaikan Hukuman Sebatan

Berikut adalah kebaikan hukuman sebatan :

a) Tidak membebankan perbelanjaan negara

b) Tidak melibatkan dan menyusahkan keluarga banduan

c) Tidak menjejaskan program negara kerana pesalah boleh kembali berkerja selepas dilakukan hukuman

d) Hukuman sebat boleh berubah mengikut kesalahan dan keadaan pesalah.

e) Dapat menakutkan pesalah kerana kesakitan dan majlis hukuman itu dikhalayak ramai

f) Melindungi pesalah dari keburukkan-keburukan penjara

Keburukkan Hukuman Penjara

a) Membebankan perbendaharaan negara

b) Melemahkan produktif negara

c) Tempat menimba dan memahirkan teknik melakukan jenayah

d) Memusnahkan perasaan tanggungjawab

e) Kerendahan tahap kesihatan dan akhlak

f) Kehilangan punca rezeki keluarga

g) Kemungkinan hukuman penjara digugurkan kerana penjara dihuni oleh ramai pesalah

KESIMPULAN

· Sebatan Islam adalah berbeza dengan sebatan yang dijalankan di Malaysia

· Hukuman sebatan juga tidak bertujuan untuk mencederakan penjenayah tetapi untuk mengajar dan memberi kesedaran kepada penjenayah agar tidak mengulanginya lagi.

· Hukuman sebatan juga adalah lebih baik berbanding hukuman penjara.

BACA SELANJUTNYA... - BAB DUA : HUKUMAN SEBAT MENURUT ISLAM
Baca selanjutnya.. - BAB DUA : HUKUMAN SEBAT MENURUT ISLAM
Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini