11/27/2011

BAB DUA : HUKUMAN SEBAT MENURUT ISLAMJenis Kesalahan Yang Dikenakan Sebat

Terbahagi kepada dua bahagian iaitu :

1) Kesalahan hudud ia terbahagi kepada dua iaitu :

a) Zina orang belum berkahwin [Surah al-Nur 24 : 2]

b) Penuduh zina (Qazaf) [Surah al-Nur 24 : 4]

c) Meminum arak [Sabda Nabi yang bermaksud : Bahawasanya Ali r.a telah menyebat al-Walid bin Uqbah kerana kesalahan meminum arak sebanyak empat puluh kali dan kemudian beliau berkata : Nabi saw dan Abu Bakar telah menyebat sebanyak 40 kali, Umar telah menyebat sebanyak 80 kali. Semuanya adalah sunnah, tetapi yang ini (40 kali) lebih aku sukai”.

2) Kesalahan takzir [Penentuan bagi kesalah-kesalahan takzir adalah setiap perbuatan maksiat samada meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram yang tidak ada hukuman yang ditetapkan atau tiada kaffarah, atau perbuatan-perbuatan berkenaan ada hukuman yang ditetapkan tetapi tidak boleh dijalankan kerana tidak cukup syarat pelaksanaannya.] Disebut di dalam kitab Muhadarat Fi al-Fiqh al-Jinai al-Islami karangan Muhammad Bahjat Utaibah.

Firman Allah swt bermaksud : “Dan perempuan-perempuan yang kamu kuatir akan durhaka, berilah kepadanya pengajaran yang baik, dan hukumlah dengan memisahkan tempat tidurnya dan kamu pukul (sebat) mereka.[al-Nisa 4 : 34]

Hadis Abu Burdah bahawa dia pernah mendengar rasulullah saw bersabda : Tidak boleh merotan seseorang lebih dari sepuluh kali sebatan kecuali pada kesalahan melibatkan hudud Allah sahaja.

Cara Pelaksanaan Hukuman Hudud

1) Perintah Dan Kebenaran Hakim

Setiap hukuman dan sebatan yang hendak dilaksanakan mestilah mendapat kebenaran dan perintah daripada Hakim/Imam. Rasulullah saw telah bersabda bermaksud : Empat perkara yang diserahkan kepada pemerintah iaitu mendirikan sembahyang Jumaat, mengutip pelbagai zakat, melaksanakan hukuman hudud dan qisas.

2) Kadar Bilangan Sebatan

Syarat-syaratnya ialah :

a) 100 atau 80 kali sebatan kesalahan qazaf.

b) 40 atau 80 kali sebatan kesalahan minum arak

c) Kesalahan-kesalahan takzir bergantung kepada perintah hakim/imam.

d) Kesalahan-kesalahan hudud yang tidak dapat dijalankan kerana kelemahan dari sudut pembuktian.

3) Kedudukan Dan Keadaan Pesalah

Syarat-syaratnya ialah :

a) Pesalah lelaki disebat secara berdiri

b) Pesalah perempuan disebat secara duduk

c) Bukan pada tempat-tempat merbahaya

d) Tidak boleh diikat tangan pesalah

e) Tidak boleh dibaringkan pesalah ke tanah

Kata-kata Sayidina Ali : Pukullah (sebatlah) dan berikan setiap anggota haknya dan awasi dari muka dan kemaluan.

4) Keadaan Pakaian Pesalah

Dibenarkan untuk memakaikan pakaian tetapi pakaian itu hendaklah nipis dan tidak tebal yang boleh menghalang rasa kesakitan. Bahkan Allah swt menyuruh melakukan sebatan dan bukan menyuruh menanggalkan pakaian dan sekiranya melakukan sebatan pada pakaian beerti melaksanakan sebatan.

Kata-kata Ibn Mas’ud : Dikalangan umat islam tidak ada perbuatan menanggalkan pakaian pesalah, membaringkannya, mengikta leher dan membelenggukan leher.

5) Ciri-ciri Alat Yang Digunakan

Syarat-syarat ialah :

a) Menggunakan cemeti bagi kesemua kesalahan hudud kecuali kesalahan minum arak. Walaubagaimanapun, kesalahan minum arak juga boleh digunakan cemeti. Tetapi kebiasaanya kesalahan ini disebat dengan menggunakan hujung-hujung kain, sepatu dan pelepah tamar.

b) Saiz alat sebatan itu hendaklah sederhana dan tidak terlalu lama atau baru.

c) Bukan tali yang kering kerana ia boleh melukakan dan mencederakan.

d) Hujung alat itu tidak disimpulkan atau diikat dengan bijian kecil

e) Cemeti yang digunakan mesti seutas sahaja dan tidak pecah. Sekiranya pecah, maka dia dikira bilangan sebatan berdasarkan bilangan pecahan.

Daripada Zaid bin Aslam : Bahawa seorang lelaki telah mengaku berzina pada zaman Rasulullah saw, maka Rasulullah saw meminta agar cemeti di bawa kepadanya, lalu di bawa cemeti lama yang telah hancur. Rasulullah saw telah menolak penggunaan cemeti tersebut dengan meminta cemeti lain yang lebih baru. Kemudian di bawa pula cemeti yang terlalu baru yang belum dibuang lebihannya. Rasulullah saw telah menolak penggunaan cemeti yang seperti itu dengan mengarahkan suapaya di bawa cemeti yang tidak terlalu baru atau lama, kemudian di bawa kepadanya cemeti yang seperti itu lalu Rasulullah saw memerintahkan supaya pesalah itu disebat. Diriwayatkan oleh Malik ibn Anas.

6) Cara Menyebat Pesalah

Cara-carnya ialah :

a) Sederhana, tidak terlalu kuat hingga mencederakan.

b) Mengangkat dengan segera setelah cemeti terkena badan pesalah.

c) Tidak mengangkat terlalu tinggi sehingga terdedah ketiakknya

7) Kelayakan Tukang Sebat

Syarat-syaratnya :

a) Dilakukan oleh seorang lelaki

b) Seorang yang pakar yang mengenali seluk beluk sebatan

c) Lelaki yang sederhana kudratnya bukan seorang yang kuat dan lemah.

8) Bahagian Badan Yang Disebat

Syarat-syaratnya ialah :

a) Tidak boleh disebat pada tempat yang sama

b) Dilakukan pada tempat yang banyak daging seperti pinggul dan paha.

c) Dikecualikan pada tempat yang membawa merbahaya iaitu muka, kepala, dada, perut, anggota kemaluan.

9) Faktor-faktor Penangguhan Sebatan

Sebab-sebab berlaku penangguhan ialah :

a) Kehamilan (sehinggakan melahirkan anak dan tamat tempoh nifasnya)

b) Sakit dengan harapan sembuh

c) Cuaca

Kesemua penangguhan bertujuan untuk mengelak kebinasaan atau kematian pesalah yang disebat. Ini kerana sebatan yang dikenakan bukanlah untuk membinasakan penjenayah tetapi bertujuan bagi memberi pengajaran kepada pesalah tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan itu.

Sayyida Ali berkhutbah dan berkata : Wahai manusia, laksanakan hukuman hudud ke atas hamba sahaya kamu sama ada yang kuhsan atau yang tidak muhson kerana seorang hamba perempuan Rasulullah saw telah berzina, beliau memerintahkan aku merotannya. Apabila aku ingin merotannya, aku dapatnya baru kedatangan nifas, aku takut akan membunuhnya jika aku merotannya. Hal tersebut telah aku ceritakan kepada Nabi saw lalu beliau bersabda : Baguslah engkau, tinggalkan dia sehingga darah nifasnya berhenti.

10) Keringanan Dalam Hukuman Sebat

Setelah seseorang pesalah itu disahkan oleh doktor bahawa kesakitannya tidak boleh disembuhkan lagi, maka sebatan ke atas pesalah itu boleh diubah kepada lebih ringan dan tidak membinasakannya. Antara hukuman yang digantikan ialah dikurangkan bilangan sebatan dan alat sebatan.

Said bin Saad bin Ubadah ra meriwayatkan yang bermaksud : Di antara rumah-rumah kami terdapat yang tidak cukup sempurna kejadiaanya lagi daif. Ia tidak dapat menahan dirinya lalu melakukan hubungan seks dengan seorang amah. Saad bin Ubadah telah membawa perkara itu kepada Rasulullah saw, lalu baginda bersabda : Pukullah dia dengan pukulan seratus sebatan.mereka berkata : Wahai Rasulullah saw, dia lebih lemah dari yang demikian. Jika kami pukul dia dengan 100 kali sebatan tentulah dia mati. Rasulullah saw bersabda lagi : Ambillah tandan tamar yang mengandungi 100 tangkai dan pukullah dia dengan satu pukullan sahaja.

11) Sebab Dihentikan Sebatan

Hukuman hudud boleh digugurkan apabila berlaku perkara-perkara tersebut :

a) Pesalah menarik pengakuanya sebelum hukuman dilaksanakan

b) Saksi-saksi mengubah pendirian dan menarik balik kesaksian sebelum dilaksanakan hukuman samada secara beramai-ramai atau sebahagiannya dan bilangan tersebut tidak sampai empat orang.

12) Kehadiran Orang Awam Dan Dipertontonkan

Pelaksanaan hukuman mestilah dilakukan di tempat terbuka dan dihadiri oleh orang awam. Sebagaimana Firman Allah swt yang bermaksud : Dan janganlah hukuman keduanya (penzina yang akan disebat) itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. [al-Nur 24 :2].

Jumlah bilangan orang yang hadir menyaksikannya pula tidak dinyatakan oleh para ulama. Bahakan para ulama berselisih pandangan mengenai hal ini. Walaubagaimanapun Ulama Tafsir iaitu al-Alusi telah berkata : kehadiran orang awam yang diperlukan bukan terletak pada sedikit atau ramai tetapi kehadiran yang dimaksudkan ialah sejumlah orang yang boleh menghebah dan menimbulkan pencegahan dan ia berbeza mengikut keadaan tempat dan peribadi seseorang.

Kehadiran orang awam sebenarnya adalah untuk :

a) Boleh menimbulkan kegerunan dan pencegahan kepada orang yang menyaksikan dan orang mendengar cerita itu.

b) Menjadi bualan dan bahan cerita kepada generasi akan datang.

c) Orang yang menyaksikannya mendoa rahmat kepada pesalah agar dia dapat bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kaedah Hukuman Sebat Di Malaysia

Alat sebatan di Malaysia bercirikan seperti berikut :

a) Alat sebatan tidak dikira dengan pemegangnya dan hendaklah jenis yang sama

b) Diperbuat daripada rotan dan ranting pokok yang kecil

c) Tiada ruas atau buku

d) Panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 cm.

Peruntukkan yang mesti diikuti apabila melaksankan hukuman sebat :

a) Dipastikan dan disahkan oleh doktor bahawa pesalah itu di dalam keadaan baik sebelum disebat.

b) Ditangguhkan hukuman apabila didapati pesalah itu mengandung sehingga pesalah bersalin atau keguguran.

c) Dilaksanakan di hadapan doktor samada di mahkamah atau tempat ditetapkan

d) Orang yang melaksanakan hukuman hendaklah adil dan matang

e) Orang yang melaksanakan hendaklah menggunakan alat sebatan dengan kekuatan yang sederhana dan tidak mengangkat tangannya melebihi kepala supaya tidak melukakan kulit pesalah

f) Setelah disebat, dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan tiadk menariknya

g) Sebatan boleh dikenakan ke seluruh badan kecuali muka, kepala, perut, dada atau bahagian-bahagian sulit

h) Pesalah hendaklah memakai pakaian mengikut hukum syarak.

i) Lelaki dikenakan sebat dalam keadaan berdiri manakala perempuan pula di dalam keadaan duduk.

j) Penangguhan sebatan akan dilakukan apabila doktor mendapati dan mengesahkan pesalah tidak boleh menerima sebatan lagi. Kemudian apabila disahkan sudah pulih, maka sebatan akan diteruskan semula.

Kebaikan Hukuman Sebatan

Berikut adalah kebaikan hukuman sebatan :

a) Tidak membebankan perbelanjaan negara

b) Tidak melibatkan dan menyusahkan keluarga banduan

c) Tidak menjejaskan program negara kerana pesalah boleh kembali berkerja selepas dilakukan hukuman

d) Hukuman sebat boleh berubah mengikut kesalahan dan keadaan pesalah.

e) Dapat menakutkan pesalah kerana kesakitan dan majlis hukuman itu dikhalayak ramai

f) Melindungi pesalah dari keburukkan-keburukan penjara

Keburukkan Hukuman Penjara

a) Membebankan perbendaharaan negara

b) Melemahkan produktif negara

c) Tempat menimba dan memahirkan teknik melakukan jenayah

d) Memusnahkan perasaan tanggungjawab

e) Kerendahan tahap kesihatan dan akhlak

f) Kehilangan punca rezeki keluarga

g) Kemungkinan hukuman penjara digugurkan kerana penjara dihuni oleh ramai pesalah

KESIMPULAN

· Sebatan Islam adalah berbeza dengan sebatan yang dijalankan di Malaysia

· Hukuman sebatan juga tidak bertujuan untuk mencederakan penjenayah tetapi untuk mengajar dan memberi kesedaran kepada penjenayah agar tidak mengulanginya lagi.

· Hukuman sebatan juga adalah lebih baik berbanding hukuman penjara.

6 comments:

Anonymous said...

Assalammualaikum.. minta izin copy untuk tambah ilmu. terima kasih

Anonymous said...

salam..minta izin share ya?syukran..

Anonymous said...

salam.mohon share.terima kasih

Anis A'watteef said...

Salam Mohon pencerahan melalui bahan ini sy dapati hukuman sebat yg diterangkan berkawanan dgn kisah Saidina Umar ra yg mengaku anaknya Abu syahamah sehingga cukup 100 sebatan dan kesakitan sebatan berkenaan telah meragut nyawa Abu syahamah..Mohon pencerahan

Anonymous said...

salam. mohon kebenaran untuk menyalin.

Jamey 14 said...

Salam..mohon kebenaran salin..syukran jazilan..

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini