12/16/2009

MURID-MURID MAZHAB AL-SHAFIE
Kesempatan yang terlapang ini, menarik minat saya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua mengenai salasilah anak murid al-Imam al-Shafie Rahimahullah ta’ala. Di antara murid-murid yang terkenal ialah :

1. Imam Ahmad bin Hanbal ialah pengasas mazhab Hanbali
2. Daud al-Zahiri ialah pengasas mazhab Zahiriyah
3. Abu Thawr ialah pengasas mazhab al-Thawri
4. Ibnu Jarir al-Tabari ialah pengasas mazhab al-Tabari

Selain itu, terdapat anak-anak muridnya yang mendasari mazhab al-Syafie (mazhab al-Qadim)semasa Imam Syafie RH berada di Iraq. Mereka ialah :

1. Abu Thawr Ibrahim bin Khalid al-Kalbiy al-Baghdadiyy (meninggal 240H)
2. Ahmad bin Hanbal (meninggal 241H)
3. Al-Hasan bin Muhammad bin al-Sabah al-Za’faraniyy al-Baghdadiyy (meninggal 260H)
4. Abu ‘Ali al-Hasan bin ‘Ali al-Karabisiyy (meninggal 245H)
5. Ahmad bin Yahaya bin ‘Abd al-‘Aziz al-Baghdadiyy


Terdapat juga anak-anak muridnya yang mendasari mazhab al-Syafie (mazhab al-Jadid)semasa Imam Syafie RH berada di Mesir. Mereka ialah :

1. Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya al-Buwaytiyy (meninggal 231H)
2. Abu ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzaniyy (meninggal 264H)
3. Al-Rabi’ bin sulayman bin ‘Abd al-Jabbar bin Kamil al-Muradiyy (meninggal 270H)
4. Harmalah bin Yahya bin ‘Abdullah (meninggal 243H)
5. Yunus bin ‘Abd al-A’ala al-Sadafiyy al-Misriyy (meninggal 264H)


Antara fuqaha’ mazhab Syafie ialah :

1. Ahmad bin ‘Umar bin surayj (Ibnu Surayj) (meninggal 306H)
2. Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir (Ibn Mundhir) (meninggal 309H)
3. ‘Ali bin Muhammad bin Habb al-Mawardiyy (meninggal 450H)
4. Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf bin ‘Abd al-Shiraziyy (al-Shiraziyy) (meninggal 476H)
5. Abu alQasim ‘Abd al-Karim bin Muhammad bin ‘Abd al-Karim bin al-Fadl al-Rafi’iyy (al-Rafi’iyy) (meninggal 623H)
6. Shams al-A’immah Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbiniyy (al-Sharbiniyy) (meninggal 977H)
7. Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Shams al-Din al-Ramliyy (Syeikh al-Ramliyy) (meninggal 1004H)


BUKU-BUKU YANG DIRENCANAKAN OLEH MURID-MURID DAN FUQAHA’NYA :

1. Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani
Mukhtasar al-Muzani

2. Al-Qadi Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi
Al-Hawi al-Kabir, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah

3. Al-Shaykh Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali al-Fayruzabadi al-Shirazi
Al-Muhadhdhab, al-Tanbih

4. Abi Hamad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi
Al-Wasit

5. Al-Qadi Shihab al-Din Ibrahim bin Abdullah (Ibn Abi al-Dam al-Hamawi)
Adab al-Qada’

6. Imam Abi Zakariyya bin sharaf al-Nawawi
Minhaj al-Talibin, Rawdah al-Talibin, al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab

7. Badr al-Din Muhammad bin Bahadur bin Abdullah al-Zarkashi
Al-Manthur fi al-Qawaid

8. Jalal al-din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad al-Suyuthi
Al-Ashbah wa al-Naza’ir

9. Shaykh Shams al-din Muhammad bin Ahmad al-Sharbini al-Khatib
Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj

10. Shams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Ramli al-Misri
Nihayah al-Muhtaj ila Sharh Alfaz al-Minhaj


Bersambung pada penulisan akan datang mengenai sejarah Imam Besar al-Shafie RH....
29 Zulhijjah 1430 hijrah, Kulim, Kedah Darul Aman...


5 comments:

mawy said...

a'kum syeikh..
.
boleh tak syeikh zahirkan dalam post akan datang tentang segala jenis mazhab dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah selain 4mazhab yang masyhur...wallahu a'lam..

Raudhatun said...

assalamu'alaikum syeikh. minta izin copy utk rujukan. jazakallah..

Anonymous said...

assalamualaikum.. Kalau x keberatan, Minta ustaz perjelaskan tentang sejarah Sampainya Pemahaman dalam Mazhab Shafii d Malaysia.., Siapakah yg mula2 membawa mazhab imam Shafii d Malaysia.., Apakah umat Malaysia benar2 mengamalkan Mazhab Imam Shafii Ori..? bukan tiru2an, bukan Shafiiyyah @pun Syafiiyyah kpd Syafiiyyah kpd Syafiiyyah...... Boleh x senaraikan Perbezaan Fatwa Imam Syafii semasa Imam Shafii Berada Di Baghdad & Mesir (Qaul Qadim & Qaul Jadid).. Terima Kasih byk2 Ustaz......

Anonymous said...

mintak copy yea......

Atiqullah Z 04 said...

minta copy ya tuan tq

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini