11/10/2009

SISTEM EKONOMI ISLAM : PENGENALAN DAN PEMAHAMAN DALAM ISU JUAL SALAM

Bay a- Salam

Pengertianya :

Bahsa Arab : penyerahan dan al-Taslif bermaksud pendahuluan

Syarak : pembayaran harga barang atau produk dilakukan secara tunai semasa akad dan penyerahan produk tersebut ditangguhkan pada masa hadapa dan perkara tersebt telah dijelaskan di dalam kontrak yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

Pensyariatan :

Surah al-Baqarah ayat 2 : 275.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas (al-Katsani tth : 201) bermaksud :

“Nabi memasuki Madinah dan mendapati orang-orang Madinah membuat urus niaga al-Salam buah-buahan dua atau tiga tahun,”Lalu Rasulullah saw bersabda : “Sesiapa membuat urusniaga pada suatu benda maka hendaklah urusniaga tersebut mengikut sukatan dan timbangan tertu serta tempohnya yang tertentu.”

Ijma’ Ulama : Ibn Qudamah, Ibn Munzir menyatakan “setiap ahli ilmu yang dikenali sepakat menyatakan bahawa al-Salam adalah harus.

Rukun-rukun Bay’ al-Salam

1. Aqidan

i) Penjual ii) Pembeli

2. Ma’qud ‘Alaih

i) Barang yang dibeli ii) Harga barang

3. Siqhah

i) Lafaz tawaran ii) Lafaz terimaan

Syarat-syarat Bay’ as-Salam

1. Barangan yang dibeli hendaklah boleh didapati di pasaran.

2. Barang hendaklah dijelaskan kuantiti dan kualitinya dengan mengambil kira faktor yang mempengaruhi harga barangan tersebut.

3. Pembayaran penjualan ini dibuat dengan tunai atau barang sekiranya ianya tidak melibat dua barang ribawi.

4. Masa penyerahan barangan juga perlu ditetapkan semasa kontrak dibuat.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

kalendar

Penulis Blog

My photo
Seorang pengamal undang-undang syarie yang tinggal di utara tanah air...Nama sebenar adalah Muaz ibn Marzuki al-Hayazi ibn Ahmad al-Kedahi Berminat dengan perkongsian ilmu mengenai Islam.

artikel terkini